Ersättning för försenade flyg

Inom Europas gränser regleras ersättningar för försenade flyg av en särskild EU-förordning. Alla flygningar från en flygplats i Europa eller flygningar inom EU räknas som ett europeiskt flyg. Förordningen gäller även i Norge, Island och Schweiz. Nivån på den ersättning man är berättigad till bestäms enligt destination, flygningens längd och exakt hur många timmar flyget var försenat. Som mest kan man få ut 600 euro i ersättning, vilket motsvarar 5 550 svenska kronor. I enlighet med förordningen spelar det ingen roll om flygbiljetten kostat mer än detta.

Till ett försenat flyg räknas en försening på över tre timmar vid sträckor på högst 1500 kilometer. Ett flyg är också försenat om man måste vänta över tre timmar på en flygning inom Europa som är över 1500 kilometer och vid samtliga flygningar på 1500 – 3500 kilometer. Är ett plan försenat med över fyra timmar räknas ersättningen skilt om de förgående punkterna inte omfattas.

Det finns många faktorer som inverkar på om man får någon ersättning. Två återkommande fall som inte berättigar till någon ersättning är de flygningar som sker med utomeuropeiska flygbolag in till Europa från andra länder och de flyg som sker helt utanför EU. Man har dessutom inte rätt till ersättning vid exempelvis strejk, dåligt 5437288053_624c075aa3_bväder, oförutsedda problem med flygplanet eller andra extraordinära händelser. Enligt TRS Travelright händer det emellertid att flygbolag skyller på dåligt väder eller dylikt utan grund. I såna fall kan man som resenär vända sig till TRS som undersöker om flygbolaget har riktiga skäl att neka ersättning för försening.

För att ansöka om ersättning måste man fylla i ett formulär online på det svenska konsumenträtts-företaget TRS Travelright. På den officiella hemsidan fyller man i nödvändiga uppgifter om flygresan, vilket utvärderas av utbildad personal. Om man anser att chanserna till ersättning är goda kontaktar TRS Travelright resenären personligen för att kunna driva vidare ärendet.