Resa så miljövänligt som möjligt

Turism och flygresor är två riktigt stora miljöbovar. I och med att allt fler försöker leva så klimatmedvetet som möjligt finns flertalet alternativ till att även resa miljövänligt. Den första åtgärden är exempelvis att välja ett transportmedel som Rodney_boatdrivs med förnybar energi. Vätgas, RME, etanol och biogas är betydligt bättre än bland annat bensin som bildar koldioxid. Blir man ändå tvungen att resa med bil kan man istället utnyttja varenda säte. På reseforum kan man lägga ut sin färdrutt och på så sätt fylla bilen med medpassagerare. Flyger man till sitt resmål rekommenderas att boka ett flyg med hög beläggning och att välja ett bolag vars flygplan har nya maskiner.

Flygtrafiken överlag står för ungefär 2 % av koldioxidutsläppen, men trots detta är det allt fler som väljer att flyga. Till många platser är det dock besvärligt att ta sig på något annat sätt, så för att flyga miljövänligt behöver man undvika korta etapper. Genom att enbart flyga längre sträckor förebygger man onödig flygtrafik. Så gott som alla länder har ett välfungerande nätverk av tåg, vilket är ett av de allra miljövänligaste sätten att transportera sig på.

Att ta båt låter klimatsmart om man tänker på större färjor som transporterar såväl gods som människor. Antagandet är dock felaktigt eftersom sjöfarten generellt sett är de smutsigaste transportmedlet i förhållande till utsläpp av kväve- och svaveloxider. Snabbfärjor bidrar faktiskt till mer koldioxidutsläpp än vad flygplan gör. Skall man åka med färja rekommenderas att välja en båt med så många passagerare som möjligt. Man kan även hålla utkik efter om det finns Nox-rening, vilket innebär att färjans utsläpp minimeras.

Ett effektivt sätt att visa var man står i klimatfrågan är att köpa utsläppsrätter. Då köper man helt enkelt rätten till utsläpp som därmed aldrig används. När efterfrågan på utsläppsrätterna stiger blir internationella företag allt mer intresserade av att satsa på effektivisering av energi och förnybara bränslen.