Några av de rapporterat smittade länderna   Många har säker sett på nyheterna att det nya Zikaviruset har explositionsartat har spridit sig i Syd-