Reseinformation om Zikaviruset

Några av de rapporterat smittade länderna   Många har säker sett på nyheterna att det nya Zikaviruset har explositionsartat har spridit sig i Syd- och Mellanamerika. Många länder börjar nu avråda sina invånare att inte besöka zika-infekterade platser, men svenska UD har än så länge inte gått ut med någon resevarning. Lär vad du som … Read more